Про мене

Моє фото
смт. Городок, Житомирська область, Ukraine
У 1994 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут ім. Островського. За фахом - викладач допризовної і фізичної підготовки та фізичної культури. Працюю в Городоцькій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів учителем Захисту Вітчизни та фізичної культури. Педагогічний стаж – 20 років. Головною проблемою, над якою працюю усі ці роки є формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, прагнення до оволодіння військовими знаннями, підготовка їх до захисту української держави і служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Методична скарбничка


Урок ЗВ "Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях"
ПЛАН-КОНСПЕКТ 
Тема:  Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях.
Мета: ознайомити учнів з видами   надзвичайних ситуацій;
повторити дії населення в надзвичайних ситуаціях воєнного характеру;
вивчити класифікацію та причини виникнення надзвичайних ситуацій, вплив надзвичайних ситуацій на довкілля;
розвивати вміння учнів діяти в екстремальних умовах надзвичайних ситуацій;
виховувати в учнів культуру безпеки життєдіяльності, сміливість, дисциплінованість, зосередженість при виникненні надзвичайних ситуацій.
Тип уроку: комбінований (змішаний) урок.
Обладнання: ПК,   дидактичний матеріали
Місце проведення: кабінет ЗВ.
ПЛАН УРОКУ
1.                Поняття про надзвичайні ситуації.
2.                Класифікація надзвичайних ситуацій.
3.                Дії населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
4.                Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
ХІД УРОКУ
1. Вступна частина  (7 хв)
1. Шикування в шеренгу по два, рапорт, вітання.
2. Повідомлення теми, мети та основних питань уроку.
3. Перевірка зовнішнього вигляду учнів.
4. Стройові прийоми на місці, без зброї.
5. Поділ учнів на три відділення.
2. Основна частина  (35 хв)
І. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

В Україні щорічно виникають тисячі важких надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. З 2014 року в Україні вперше з часів Другої світової війни існує надзвичайна ситуація воєнного характеру. Нині в багатьох областях України у зв’язку з небезпечними природними явищами, аваріями і катастрофами обстановка характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості природних і особливо техногенних надзвичайних ситуацій, важкість їх наслідків змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільства та навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку економіки країни.
ІІІ. Вивчення нового навчального матеріалу.
1.     Поняття про надзвичайні ситуації.  (Розповідь учителя, демонстрація слайдів)
Надзвичайними ситуаціями, що впливають на довкілля і безпеку життєдіяльності людини є аварії, катастрофи стихійні лиха, наслідки застосування хімічної та біологічної зброї, зброї масового ураження, звичайних засобів ураження, тероризму.
2.     Класифікація надзвичайних ситуацій. (Розповідь учителя, демонстрація слайдів)
Надзвичайні ситуації класифікують за причинами і наслідками виникнення, масштабами заданих збитків та ушкоджень, знищення матеріальних цінностей, та ураження людей. А саме:
- надзвичайні ситуації техногенного характеру: транспортні аварії (катастрофи), пожежі неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове зруйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах тощо;
- надзвичайні ситуації природного характеру: небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні морські та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних ресурсів та біосфери тощо;
- надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення і затримання важливих об'єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв'язку та телекомунікацій, напад чи замах на екіпаж повітряного чи морського судна), викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, захоплення, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, зникнення (крадіжка) зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо;
- надзвичайні ситуації воєнного характеру.
Повторення  (пов'язані з наслідками застосування зброї масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають вторинні фактори ураження населення внаслідок зруйнування атомних і гідроелектричних станцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин та відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих отруйних речовин, токсичних відходів, транспортних та інженерних комунікацій тощо)
Крім того, необхідно знати, що, відповідно до територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків кількості людей, які загинули, за класифікаційними ознаками визначаються чотири рівні надзвичайних ситуацій:
1) надзвичайна ситуація загальнодержавного рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох та більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріали і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;
2) надзвичайна ситуація регіонального рівня — це надзвичайна ситуація, яка розвивається на території двох або більше адміністративних районів (міст обласного значення) — Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, або загрожує перенесенням на територію суміжної області України а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету;
3) надзвичайна ситуація місцевого рівня — це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні населені пункти, інженерні споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що перевищують власні можливості потенційно небезпечного об'єкта, але не менш одного відсотка обсягу видатків відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать всі надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів;
4) надзвичайна ситуація об'єктного рівня — це надзвичайна ситуація, яка розгортається на території об'єкта або на самому об'єкті і наслідки якої не виходять за межі об'єкта або його санітарно-захисної зони.
3. Дії населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. (робота по відділеннях з роздатковим матеріалом. Презентація напрацювань групи)
Розглянемо більш детально різні види надзвичайних ситуацій та дії населення в разі їх виникнення. Кожне відділення отримує завдання з видом надзвичайної ситуації.

4.Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. (Розповідь учителя)
Основні принципи щодо захисту населення:
Захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно від економічного та природного характеру його розселення, виду, ступеня небезпеки, можливих надзвичайних ситуацій.
Усі заходи щодо життєзабезпечення населення готуються заздалегідь і здійснюються на підставі законів держави.
При захисті населення використовують усі наявні засоби захисту (евакуацію із небезпечних районів, захисні споруди, індивідуальні засоби захисту...).
Громадяни повинні знати основні свої обов’язки щодо безпеки життєдіяльності, дотримуватись установлених правил поведінки під час надзвичайних ситуацій.
Є п’ять основних заходів щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях:
Повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійного його інформування про наявну обстановку.
Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.
Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація населення з небезпечних районів.
Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами.
Організація і проведення рятувальних та інших робіт у районах лиха й осередках ураження.
Повідомлення населення про факт небезпечної аварії, стихійного лиха, застосування зброї масового знищення проводяться засобами масової інформації (радіо, телебачення та ін.) з метою не допустити загибелі людей, забезпечення їм нормальні умови життєдіяльності у надзвичайній ситуації.
Для того, щоб населення своєчасно ввімкнуло радіо та телевізора, в помешканнях, на підприємствах, інших закладах існує сигналізація (сирени, ревуни, гудки). Почувши сигнал, всі громадяни повинні ввімкнути радіо і телевізор.
Рев сирени означає: "Увага всім!". По радіо і телебаченню штаб цивільної оборони України у надзвичайних ситуаціях передають сигнал повідомлення, а також поради населенню, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Наприклад: "Увага! Говорить штаб Цивільної оборони міста Коломиї. Громадяни! У зв’язку з можливістю землетрусу необхідно: відключити газ, воду, електричний струм, погасити вогонь у печах. Повідомте усіх сусідів про цю інформацію. Візьміть одяг, цінні речі, документи, харчі і вийдіть на вулицю. Допоможіть хворим і літнім. Займіть місця подалі від будинків, споруд і ліній електропередачі". При загрозі війни або іншого регіонального конфлікту із застосування сучасної зброї існують спеціальні сигнали.
Після сигналу повідомлення виконуються такі дії:
1. Повітряна тривога. Якщо сигнал безперервний дзвінок сирен, гудків протягом 2-3 хв., то зупиняються всі роботи, вимикаються прилади, силова мережа. Виключається подача газу, електричного струму. Робітники і службовці прямують до сховищ.
Якщо сигнал радіосигнал: "Увага! Увага! Увага! Повітряна тривога!", тоді якщо цей сигнал застосовується у вас дома, негайно вимкніть нагрівальні прилади, газ, світло, загасіть вогонь у печі, одягніть дітей, візьміть засоби індивідуального захисту: протигаз, ватно марлеву пов’язку, аптечку, документи, необхідні речі, харчі, воду. Вимкніть зовнішнє і внутрішнє світло і прямуйте до сховищ. Якщо ви під час тривоги знаходитеся на вулиці, необхідно сховатися в найближчому сховищі. А якщо ви не встигли сховатися в сховищі, то сховайтеся у підвалах, підземних переходах, тунелях. Якщо поблизу немає підземних споруд, ховайтеся у траншеях, канавах, ярах, ямах та іншим місцях, обов’язково треба надіти засоби індивідуального захисту.
2. Радіаційна небезпека. Якщо сигнал радіосигнал: "Увага! Увага! Громадяни! Радіаційна небезпека!" Тоді надіньте респіратор; проти пилову тканину-маску, а при відсутності – протигаз. Візьміть харчі, воду, предмети першої необхідності і прямуйте до сховища. При відсутності сховища надійним захистом можуть бути підвали і кам’яні споруди. А якщо ви сховалися у квартирі або на підприємстві, не гайте часу: приступайте до герметизації приміщення, зачиніть вікна, двері, заткніть усі щілини.
Якщо ви перебуваєте на зараженій місцевості або вам доведеться увійти в район ураження, необхідно прийняти засіб №1 з індивідуальної аптеки. Вихід зі сховища можливий тільки за розпорядження місцевих органів Цивільної оборони.
3. Хімічна тривога. Якщо радіосигнал: "Увага! Увага! Громадяни! Хімічна тривога!" То почувши сигнал, надіньте протигаз, засоби захисту шкіри та сховайтеся у сховищі. При загрозі хімічного ураження необхідно прийняти антидот, біологічного ураження – протибіологічний засіб №1 з аптеки А 1-2. Якщо захисної споруди немає – використовуйте житло, підсобні та виробничі приміщення.
Сховища залишити можна тільки після рішення місцевих органів Цивільної оборони і сигналу "Відбій повітряної тривоги".
За принципом захисної дії засоби індивідуального захисту органів дихання поділяються на фільтруючі та ізолюючі.
Це тема нашого наступного заняття.
3.     Заключна частина (3 хв)
Закріплення вивченого матеріалу.
Підведення підсумків уроку, визначення кращих відділень,оцінка навчальної діяльності учнів.
Оголошення теми чергового заняття, постановка завдання на підготовку до нього.
Завдання на самостійну підготовку: виготовити засоби індивідуального захисту (стор. 255 підручника)
Немає коментарів:

Дописати коментар